İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek, içeriğini ve  Soft Parfüm’ün Şartlar ve Koşulları’nı, Çerez Politikası’nı ve bu Gizlilik Politikası’nda başvurulan diğer tüm dokümanları okuduğunuzu, anladığınızı ve serbest iradenizle kabul ettiğinizi bildirmektesiniz. Bu Gizlilik Politikası, sizden topladığımız veya sizin bize verdiğiniz tüm bilgileri işleyeceğimiz zemini belirlemektedir. Bilgilerinize ilişkin görüşlerimizi ve uygulamalarımızı ve bunları işleme şeklimizi anlamak için lütfen aşağıdaki içeriği dikkatle okuyun.

Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını kapsamaktadır. Bu doğrultuda kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-mail adresi gibi bilgiler bu tanım kapsamında sayılmaktadır.

İşleme tanımının kullanıldığı hallerde, kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olarak yürütülen tüm aktiviteler veya tüm aktiviteler grubundan söz edilmekte olup; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işleme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve İletişim İzni’nin Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni;

  1. Yer Sağlayıcısı olduğumuz işbu internet sitesinin (“Soft Parfüm’ün”) ne tür kişisel veriler topladığını,
  2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
  3. Soft Parfüm’ün kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

ç. Soft Parfüm’ün işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

  1. Çerez’ler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi ve
  2. Ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Tarafımızca, İnternet Sitesi’nin müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili ikincil mevzuat, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili ikincil mevzuat, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu” ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler ve hizmet standartları çerçevesinde, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Müşteri’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep edilebilmektedir. Bu kişisel veriler, Soft Parfüm’ün hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmeyi, güncellemeyi ve/veya silmeyi, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı [email protected] adresine mail atarak kullanabilirsiniz. Üyelik hesabınızın bulunmadığı durumlar bakımından ise kişisel verileriniz “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” madde 28/f.1,b ve f.2,b ve “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca yasal olarak tutulmaktadır.

Kişisel Veri Saklama Süresi

“6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Belirtilen sürelerin sonunda, kişisel verileriniz Tarafımızca veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Ayrıca “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca işlediğimiz trafik verileri 2 yıl süreyle saklanacak ve bu süre bittikten sonra anonim hale getirilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Soft Parfüm, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Soft Parfüm’ü ziyaret ettiğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. İnternet Sitesi çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolamaktadır. Soft Parfüm, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Çerez Çeşitleri

Soft Parfüm ve mobilwebte oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Yine [email protected] adresine e-mail göndererek çerezleri nasıl kaldırabileceğinize ilişkin bilgi alabilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Soft Parfüm’ü kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat Soft Parfüm’ün tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Soft Parfüm çerezleri;

  1. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve Soft Parfüm’ü kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.

Bu kullanım parolanızı kaydeden ve Soft Parfüm’de oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve Soft Parfüm’ü daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir,

  1. Soft Parfüm’e nereden bağlandığınız, Soft Parfüm üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Soft Parfüm’ü nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Soft Parfüm’ün nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
  2. İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Soft Parfüm çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılarımızdan/üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi, güvenliğiniz ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabileceğiz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması bizim için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobilweb aracılığıyla Mobil Uygulama/İnternet Sitesi’ne kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Mobil Uygulama/İnternet Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ise, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli önlemleri alınacaktır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin Soft Parfüm’ün yüklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca “İletişim” bölümünde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

 

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Tarafımızın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

 

Sohbeti başlat!
1
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Nasıl yardımcı olabiliriz?